Zespół

Patrycja Dopka

Longina Szpinek

Krystyna Magrian

Krystian Szpinek

Karolina Zielonka